Zielona opieka

 Kategorie: Agropasja

W Polsce wdrażana jest idea gospodarstw opiekuńczych. W wielu krajach Europy Zachodniej zielona opieka z powodzeniem funkcjonuje już ponad 20 lat. W Holandii to niezwykle popularny model alternatywnej opieki zdrowotnej. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeciera szlaki tej innowacji społecznej, która może okazać się nową perspektywą dla gospodarstw rolnych. Zielona opieka wydaje się być odpowiedzią na zapotrzebowanie i problemy współczesnych czasów, takie jak starzejące się społeczeństwo. Pytanie tylko, czy ma szansę rozwinąć się w naszym kraju i na jakim poziomie.

Pierwsze gospodarstwa opiekuńcze pojawiły się w Europie w połowie lat 90. XX wieku w Holandii, gdzie oferowane w nich usługi opiekuńcze są finansowane ze środków publicznych. W Polsce idea gospodarstw opiekuńczych jest wdrażana przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

Idea gospodarstw opiekuńczych może być w przyszłości ogromną szansą rozwoju dla wielu gospodarstw, nie tylko agroturystycznych. To odpowiedź na potrzeby rolników oraz jednocześnie osób niepełnosprawnych, starszych, z demencją oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gospodarstwa rolne wraz ze swoimi obowiązkami, zwierzętami, rytuałami i otaczającą naturą, mogą stać się miejscem wypoczynku, terapii oraz integracji– wyjaśnia Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradza Rolniczego w Minikowie.

Gospodarstwa opiekuńcze łączą usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej i hodowli.  Zwykle działają na zasadzie dziennych ośrodków opieki/pobytu/terapii lub aktywności włączającej. W województwie kujawsko-pomorskim, nastawione są głównie na seniorów.

Widzimy, że nasi domownicy – jak nazywamy pensjonariuszy, poprzez zieloną opiekę otworzyli się na świat, zaczęli częściej się uśmiechać. Wielu z nich mówi: rzadziej chodzę do lekarza. Zwykle tłumaczą to brakiem czasu. Ale ja myślę, że to po prostu wynik uzdrawiającej mocy kontaktu z drugim człowiekiem, stania się bardziej zauważalnym, ważnym dla innych podkreśla Arkadiusz Pstrong z Toskanii Kociewskiej, jednego z gospodarstw opiekuńczych w Polsce, gdzie stosowana jest terapia z pomocą osłów (onoterapia).

Gospodarstwo opiekuńcze powinno być  prowadzone w formie  działalności gospodarczej lub w formie podmiotu ekonomii społecznej  (stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna). Dzięki temu zyskuje możliwość  skorzystania z gotowych wzorców działania i wymogów, jakie stawiane  są jednostkom systemu pomocy społecznej.

Trudno oszacować koszty powstawania  gospodarstw opiekuńczych, ponieważ będą one zróżnicowane w zależności od bazy lokalowej gospodarstwa. W wielu  przypadkach mogą to być spore inwestycje, dlatego tak ważne jest,  by gospodarstwo było prowadzone przez pomiot, który może pozyskiwać środki na ich sfinansowanie.  Można korzystać z funduszy kierowanych na obszary wiejskie w związku z rozwojem przedsiębiorczości.  W przypadku spółdzielni  socjalnych, ze środków przeznaczonych na rozwój  ekonomii społecznej. Możliwe jest także korzystanie z rządowych i regionalnych  programów dofinansowujących powstawanie i funkcjonowanie placówek  opiekuńczych.

Holendrzy tworzyli system funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych latami, przy zaangażowaniu organizacji zrzeszających rolników oraz wsparciu ministerstw rolnictwa i zdrowia. Przed Polską stoi teraz wyzwanie –  znalezienie odpowiednich form prawnych i organizacyjnych dla zielonej opieki, grupy docelowej oferty, a także znalezienie odpowiedzi na wiele pytań – m.in. czy będzie można prowadzić gospodarstwa opiekuńcze w ramach KRUS czy tylko ZUS? Istotna jest także kwestia – kto będzie płacił za usługi oferowane w gospodarstwach opiekuńczych. Fundusze unijne nie dają przecież gwarancji ciągłości finansowania.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać