Wyższe dopłaty do materiału siewnego

 Kategorie: Dotacje

102.14 zł do zbóż, 163.42 zł do roślin strączkowych i 510.70 zł w przypadku ziemniaków – takie stawki dopłat do kwalifikowanych nasion zaproponowano w tym roku.

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto taki sam jak w roku 2016 i 20 17, znany zainteresowanym podmiotom, sposób obliczania stawek. Wyliczone stawki, dzięki zaplanowaniu w ustawie na 20 18 r. większej niż w ubiegłych latach kwoty na dopłaty, są wyższe niż dotychczas. Szybkie uzyskanie dopłat ułatwi rolnikom odtworzenie potencjału produkcji rolnej.

Stawka dopłaty do l ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 wynosi:

l) 102.14 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych. do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615):

2) 163.42 zł w przypadku roślin strączkowych:

3) 510.70 zł w przypadku ziemniaków.

W 2018 r. złożono 66,8 tys. wniosków o przyznanie dopłaty.

W ustawie budżetowej na rok 2018 na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 113 000 tys. zł.

Rolnicy złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:

a) 882 345 ha – w przypadku zbóż,

b) 35 387 ha – w przypadku roślin strączkowych,

c) 33 458 ha – w przypadku ziemniaka.

Stawki za 2017 r. wynosiły:

a) 92,45 zł/ha- w przypadku zbóż,

b) 147,90 zł/ha- w przypadku roślin strączkowych,

c) 462,25 zł/ha- w przypadku ziemniaka.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia skróci przyspieszy wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu. ARiMR jest obowiązany do wydania decyzji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia oraz dokonania płatności do końca roku.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać