WPR po 2020 roku

 Kategorie: Ogólne

Unia Europejska zamierza przeznaczyć na rolnictwo po 2020 roku 365 mld euro.

Wyzwania, przed jakimi stoją unijny sektor rolnictwa i obszary wiejskie wymagają utrzymania stabilnej, zmodernizowanej i wspólnej polityki rolnej, co potwierdzono w propozycjach legislacyjnych, przedstawionych przez Komisję Europejską Obecnie toczą się szczegółowe debaty w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Celem Komisji Europejskiej jest osiągnięcie politycznego porozumienia z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim przed wyborami do PE w maju 2019 r.
Na lata 2021 – 2027 Komisja proponuje budżet w wysokości 365 mld euro na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacza to, że polityka ta będzie stanowić prawie jedną trzecią całkowitego budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo, kwota 10 mld euro z programu „Horyzont Europa” przeznaczona zostanie na wsparcie badań naukowych i innowacji związanych z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką.

Budżet przeznaczony na politykę rolną zostanie podzielony między jego dwa tradycyjne filary:  wsparcie bezpośrednie dla rolników/środki rynkowe oraz rozwój obszarów wiejskich.

  •  Płatności bezpośrednie będą odgrywały nadal podstawową rolę w stabilizowaniu dochodów rolników. Utrzymany zostanie stosowany przez Polskę uproszczony system płatności obszarowych.
  • Podstawowym elementem nowego sposobu wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej będą plany strategiczne, w których zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, programów sektorowych oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich.
  • Wsparcie będzie w większym stopniu trafiało do małych i średnich gospodarstw. Promowane będzie bardziej zrównoważone rozłożenie płatności, poprzez wprowadzenie obowiązkowych limitów na poziomie gospodarstw i płatności degresywne, tj. zmniejszające się wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa.

    Ponadto poziomy płatności bezpośrednich na hektar w poszczególnych państwach członkowskich będą coraz bardziej zbliżały się do średniej Unii Europejskiej.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać