Walka o zasoby wodne

 Kategorie: Ogólne

3 grudnia 2019 r. Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Nowe przepisy, zaproponowane przez Komisję w maju 2018 r., będą określać zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące jakości wody w celu bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.

W Polsce na jednego mieszkańca przypada trzy razy mniej wody niż wynosi średnia europejska. Niedobór wody odczuwa już ponad 20 proc. gmin.

Osobną kwestią jest jakość wód na terenach wiejskich. Badania prowadzone przez naukowców wykazują, że rezerwy wodne w naszym kraju oceniane są w 45 proc. jako umiarkowane lub słabe, a w 20 proc. jako złe. Rolnictwo, obok przemysłu, jest jedną z głównych odpowiedzialnych branż za taki stan. Rolnictwo to także gałąź gospodarki, która bardzo odczuwa kurczące się zasoby wodne.

Sytuacji nie ułatwiają zmiany klimatyczne. Rolnictwo zmienia swe oblicze. Trzeba się przestawić na inne środki produkcji, ochrony roślin, a także na inne odmiany – bardziej odporne na brak wody.

Nowe rozporządzenie proponowane przez Komisję Europejską ma na celu zmniejszenie niedoboru wody w krajach Wspólnoty w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu. Dzięki niemu oczyszczone ścieki przeznaczone do nawadniania w rolnictwie będą bezpieczne, co umożliwi ochronę obywateli i środowiska.

Dzięki nowym przepisom, Unii Europejskiej zapewnione zostanie skuteczne narzędzie umożliwiające stawienie czoła niektórym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu. Obok środków oszczędzania i optymalizacji wody, wykorzystanie odzyskanej wody w sektorze rolnictwa może odegrać ważną rolę w radzeniu sobie z deficytem wody i suszą przy pełnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa obywateli. Na mocy nowych przepisów ścieki komunalne, które zostały już poddane określonym procesom oczyszczania zgodnie z przepisami dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zostaną poddane dalszemu oczyszczaniu w celu spełnienia nowych minimalnych parametrów jakościowych, a tym samym będą się nadawać do wykorzystania w rolnictwie.

Obecnie praktykę ponownego wykorzystania wody stosuje się w niewielu państwach członkowskich, znacznie poniżej potencjalnych możliwości. Nowe przepisy ułatwią i pobudzą stosowanie tej korzystnej praktyki, która może zapewnić rolnikom w Unii Europejskiej bardziej przewidywalne dostawy czystej wody i pomóc im w przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać