Uniwersytety Ludowe na topie

 Kategorie: Ogólne

Lekcje pod gołym niebem czy zajęcia praktyczne w oborze. Moda na Uniwersytety Ludowe w Polsce nie przemija!

Uniwersytety ludowe to pozaszkolne, autonomiczne placówki, które realizują ideę holistycznego kształcenia i uczenia się przez całe życie. Przez dziesięciolecia adresowane były do wiejskich społeczności, współcześnie grono odbiorców jest jednak o wiele szersze – to nie tylko mieszkańcy wsi, ale i miast, którzy chcą przeprowadzić się z dala od miejskiego zgiełku.

Idea uniwersytetów ludowych narodziła się w Danii, gdzie pierwszy tego typu uniwersytet powstał w roku 1844. Podstawę teoretyczną działania uniwersytetu ludowego opracował Nikołaj Grundtvig – poeta, pisarz, polityk, pastor, reformator, pedagog i historyk w jednej osobie. Jego koncepcja zakładała „szkołę dla życia” oraz metodę kształcenia poprzez „żywe słowo”. W Polsce pierwszy uniwersytet ludowy powstał w Pszczelinie niedaleko Warszawy w roku 1900. Tuż przed druga wojną światową tego typu placówek było 20. Teraz jest ich o wiele mniej i są w trudniejszej sytuacji. Przykładowo  studenci Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie zbierają pieniądze na dokończenie edukacji.

By Uniwersytety ludowe mogły w Polsce funkcjonować bez problemów,  konieczne jest przede wszystkim stworzenie umocowania prawnego w polskim systemie oświaty i edukacji dorosłych. Poza umocowaniem prawnym, konieczne jest również opracowanie i wdrożenie systemów wsparcia programowego i finansowego. Wydaje się, że co najmniej częściowe, systemowe wsparcie finansowe uniwersytetów ze środków publicznych uniezależniłoby je od działalności opartej na pozyskiwanych grantach, wymuszającej realizację celów konkursów grantowych, nie zawsze zbieżnych z ich misją. Przykładowo w Niemczech uniwersytety finansowane są z kilku źródeł, m.in. ze środków publicznych, środków organizacji założycielskich opłat wnoszonych przez słuchaczy oraz z własnej działalności gospodarczej.

W 2016 roku w Polsce powstała ogólnopolska sieć uniwersytetów ludowych. Podmiot ten zadeklarował stronie rządowej, współpracę partnerską w zakresie tworzenia narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w części dotyczącej rozwoju uniwersytetów ludowych. Dotychczasowa współpraca nieformalnej grupy wskazuje na pozytywne rezultaty wspólnego podejścia do zagadnienia, dając nadzieję na ożywienie polskiego ruchu uniwersytetów ludowych.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać