Trwają prace nad utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej

 Kategorie: Ogólne

Ministerstwo rolnictwa wystąpiło do premiera o stworzenie spółki celowej, która będzie miała za zadanie utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej.

Z materiałów przedstawionych przez resort rolnictwa wynika, w ministerstwie powołano Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej.

„Podsumowaniem prac Zespołu będzie przedstawienie ministrowi rolnictwa koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. Koncepcja ta przedstawiałaby rozwiązania, które mogłyby zostać zastosowane w celu utworzenia podmiotu działającego na zasadach rynkowych i posiadającego realny wpływ na rynek rolno-spożywczy. W konsekwencji podjętych działań, prowadzone są prace dążące również do wypracowania zasad wzajemnej kooperacji pomiędzy producentami rolnymi, zakładami przemysłowymi i spółkami z szeroko rozumianym kapitałem państwowym” – czytamy w informacji ministerstwa.

Prace przebiegają dwutorowo. Działania doraźne obejmują analizę i prognozę sytuacji na rynkach produktów rolnych, przygotowanie do utworzenia i opracowania zasad funkcjonowania spółki celowej, która w krótkim terminie podejmie działania na rynkach, integrując aktywność spółek Skarbu Państwa oraz współpracując z podmiotami komercyjnymi.

Działania systemowe koncentrujących się zaś na opracowaniu podstaw prawnych oraz koncepcji organizacyjno-funkcjonalnej Krajowej Grupy Spożywczej.

Jak napisano, „pierwszy etap prac stanowią analizy sytuacji na rynkach produktów rolnych wraz z prognozą na kolejne miesiące roku 2019 i perspektywą na dalsze lata. Zespół opracowuje również zestawienie aktywów i posiadanej infrastruktury, możliwej do wykorzystania dla działań rynkowych, a docelowo w procesie tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej”.

Aktywa takie są zlokalizowane głównie w spółkach podległych Ministerstwu Rolnictwa oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

„Planowane jest utworzenie spółki celowej, której działalność będzie się skupiać na zidentyfikowanych rynkach rolnych w których występują nadwyżki w wytwarzaniu produktów rolnych. W początkowej fazie, finansowanie spółki będzie wymagane w celu zrealizowania niezbędnych prac analitycznych, natomiast w fazie operacyjnej do zakontraktowania lub gwarantowania usług związanych ze skupem, magazynowaniem, przetwórstwem oraz dalszą dystrybucją i sprzedażą artykułów rolno-spożywczych” – poinformował resort.

W informacji nie podano, jakie podmioty mogą wchodzić w skald takiego holdingu.

Wcześniej posłowie wysłuchali informacji przedstawicieli Krajowej Spółki Cukrowej i Elewarru. Jak wynika z tych przedstawianych danych, sytuacja na rynku cukru jest trudna ze względu na niską ceną tego produktu. W roku obrotowym 2017/2018 spółka osiągnęła zaledwie zysk netto w wysokości 19,4 mln zł. Natomiast Elewarr poniósł straty.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać