Spis rolny

 Kategorie: Ogólne

W dniach 1 września-30 listopada 2020 roku zostanie przeprowadzony spis rolny. Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie będzie obowiązkowy.

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (chodzi np. o gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mogą to być gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne). GUS ma przygotować, zorganizować i przeprowadzić spis, a także opracować jego wyników oraz je udostępnić i rozpowszechnić.

Dane będą zbierane w następujący sposób:

-samospis internetowy – przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS

-wywiad telefoniczny – przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, z użyciem zainstalowanego w komputerze specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia spisu rolnego

-bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego – przeprowadzony z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

Zgodnie z projektem ustawy, wszystkie dane zebrane w spisie są poufne i będą objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych zebranych w spisie będzie prezes GUS. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego, korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej GUS i stronach internetowych urzędów statystycznych, a także telefonicznie lub osobiście w biurze spisowym” – wskazuje Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Według urzędników, podstawowe cele spisu to:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi
  • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010-2020 (poprzednie spisy rolne odbyły się w 2002 r. i 2010 r., a od tamtego czasu w rolnictwie zaszło wiele zmian związanych m.in. z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz zmianami nawyków żywieniowych ludności, przechodzeniem na nowoczesne metody żywienia zwierząt gospodarskich czy poszukiwaniem nowych źródeł energii)
  • wykonanie zobowiązań Polski dotyczących dostarczenia informacji dla potrzeb organizacji międzynarodowych innych niż EUROSTAT (np. FAO i OECD)
  • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z obszaru rolnictwa (w latach następnych)

Na prace spisowe w latach 2019-2021 zostanie przeznaczone ok. 243 mln zł z budżetu państwa.

 

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać