Senatorowie za ustawą o spółdzielniach rolników

 Kategorie: Ogólne

Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zakłada ustawa o spółdzielniach rolników, co ma ich zachęcić do konsolidacji i wzmocnienia pozycji na rynku. Senat wniósł do niej poprawki.

Głosowało 84 senatorów. 64 – opowiedziało się za ustawą. Przeciw było 16, czterech wstrzymało się od głosu. Najważniejszą poprawką jest rozszerzenie katalogu osób, które mogą być członkami spółdzielni rolniczej. Mogą to być także osoby nie będące rolnikami, prowadzący „działalność usługową wspomagającą rolnictwo, obejmującą świadczenie na rzecz rolników (prowadzących gospodarstwo), usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb”.

Pozostałe cztery poprawki mają charakter doprecyzowujący. Odrzucona została poprawka zgłoszona podczas dyskusji na posiedzeniu planarnym Senatu przez Mieczysława Augustyna (PO) dotycząca zmniejszenia liczby członków założycieli z spółdzielni z 10 do pięciu 50.

To nowe rozwiązanie prawne, które ma na celu wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie. Rząd przyjął projekt pod koniec lutego 2017 r. Ustawa została uchwalona przez Sejm 13 września.

Ustawa o spółdzielniach rolników, zawiera przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Chodzi o zachęty w formie zwolnień podatkowych. W myśl ustawy, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. Proponuje się, aby jej członkowie byli zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz ich części, a także zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w ustawie oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnienie będzie dotyczyło dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, dla których spółdzielnia została założona.

Ulgi będą możliwe w ramach pomocy de minimis i mają wspomóc spółdzielnie w początkowym okresie ich działalności.

Spółdzielnia rolników będzie mogła się zająć przechowywaniem czy przetwarzaniem produktów lub grup produktów wyprodukowanych przez jej członków. Może również świadczyć na rzecz członków różne usługi, np. upowszechniać metody uprawy, technologii produkcji czy prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, gdzie zostaną rozpatrzone poprawki zaproponowane przez Senat.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać