Plantatorzy – nowe wymogi!

 Kategorie: Ogólne

Właściwa uprawa, zbiór, magazynowanie oraz transport owoców i warzyw są koniecznością. Trzeba unikać zagrożeń mikrobiologicznych – podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny i przypomina, jakie obowiązki spoczywają m.in. na plantatorach.

W opublikowanej informacji GIS podaje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Produkty pierwotne pochodzenia roślinnego to owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane i zboża.
Informację dla plantatorów i punktów skupu wydano w związku z rozpoczynającym się sezonem zbioru warzyw i owoców.
Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne, takie jak patogenne bakterie i wirusy, ponieważ owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych.
Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.
Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują m.in. ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw oraz zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, bez możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji. Zasady te obejmują również stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów, wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów.

Każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać