Nowe obszary ONW

 Kategorie: Dotacje

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało długo przygotowywany i długo oczekiwany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmieniono zasady uznawania obszaru za należący do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Teraz zamiast obszarów ONW typu nizinnego będą obszary z ograniczeniami naturalnymi. W zależności od stopnia utrudnień dla produkcji rolnej, mierzonego Wskaźnikiem Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej, zakwalifikowano je do strefy I (WWRPP powyżej 52 punktów) lub strefy II (WWRPP poniżej 52 punktów; nie podano, gdzie trafiły obszary o wartości 52 punktów).

Obszary ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami będą natomiast rozszerzone i podzielone na dwie strefy: ONW typu specyficznego strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych) oraz ONW typu specyficznego strefa II (podgórskie). Te wyróżniono na podstawie wskaźnika WWRPP i wskaźnika cenności przyrodniczo-turystycznej. Do strefy I trafiły gminy o wysokich walorach przyrodniczo-turystycznych, do II – tak jak obecnie – te gminy lub obręby ewidencyjne, w których co najmniej 50 proc. powierzchni użytków rolnych jest powyżej 350 m n.p.m. i występują problemy wynikające z rozdrobnienia i niekorzystnej rzeźby terenu. Do strefy II zakwalifikowano też te ONW z niekorzystnymi warunkami dla produkcji rolnej (wartość WWRPP poniżej 52 punktów), które nie zostały włączone do ONW z ograniczeniami naturalnymi na podstawie kryteriów biofizycznych.

Nie zmieniono sposobu wyznaczania obszarów ONW typu górskiego (leżą powyżej 500 m n.p.m.).

Dla gospodarstw, które na skutek zmian utracą status ONW typu nizinnego, czyli nie zostaną zakwalifikowane do ONW typu z ograniczeniami naturalnymi, przewidziano nową płatność przejściową – w 2019 r. wyniesie maksymalnie 80 proc. średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, a w 2020 r. 25 euro/ha.

Do tego wsparcia włączono też obszary miejskie.

Po zmianach będzie więc przysługiwało w ramach stawki podstawowej:

– 179 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I

– 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II

oraz:

– 179 zł na 1 ha na obszarze ONW typu specyficznego strefy I

– 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu specyficznego strefy II.

Płatności będą podlegały degresywności na poziomie gospodarstwa według progów obowiązujących obecnie dla płatności ONW.

Identyczna zmiana następuje w przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie.

Dane: ARiMR

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać