Niełatwy rok dla producentów owiec

 Kategorie: Ogólne

Według IERiGŻ-PIB, ubiegły rok nie był najlepszy dla producentów owiec – zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce.

Przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła w I półroczu 2018 r. 523,2 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 3,8 proc. niższa niż rok wcześniej. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła natomiast 567,6 euro/100 kg i była o 15,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ceny polskich owiec ciężkich były relatywnie niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż średniej ceny w UE-28. Cena ta wyniosła 369,7 euro/100 kg i była o 2,3 proc. wyższa niż w I półroczu 2017 r.

W drugiej połowie roku sytuacja cenowa pogorszyła się, gdyż wzrostowa tendencja cen owiec ciężkich przekształciła się w spadkową, a skala spadku cen jagniąt nieco wzrosła. W II półroczu 2018 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 559,7 euro/100 kg i była o 5,0 proc. niższa niż rok wcześniej. Cena owiec ciężkich wyniosła 493,4 euro/100 kg i była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej. Spadek ten nie wpłynął na analogiczny spadek cen polskich owiec ciężkich. Rosły one nadal, a ich wzrost był relatywnie duży, gdyż wynosił 20 proc. Przeciętna cena polskich owiec ciężkich w II półroczu 2018 r. wyniosła 427,5 euro/100 kg. Wzrost cen wyrażonych w euro nie przełożył się jednak na wzrost cen skupu. W II półroczu cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,07 zł/kg i była o 4 proc. niższa niż rok wcześniej, w tym w grudniu o 2 proc. (7,42 zł/kg).

W styczniu 2019 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 501,4 euro/100 kg, a cena owiec ciężkich 538,3 euro/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1 proc. niższa, a owiec ciężkich o 1 proc. wyższa niż przed rokiem. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 428,8 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 17,8 proc. wyższa niż w styczniu 2018 r. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich była o 20 proc. niższa od przeciętnej ceny w UE-28.

Zgodnie z krótkoterminową prognozą, w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może być większa niż w 2018 r. o ok. 1 proc. Zwiększą się obroty handlu zagranicznego baraniną. Wzrost zarówno importu, jak i eksportu oceniany jest na ok. 2 proc. W rezultacie łączna podaż mięsa owczego w UE-28, w 2019 r. może być większa niż przed rokiem o 1,1 proc. (tj. o ok. 11 tys. ton). To relatywnie mało i według KE nie spowoduje zmian w spożyciu, które oceniane jest na 1,7 kg/mieszkańca. Taka sytuacja przemawia za utrzymaniem przeciętnej ceny rocznej na poziomie z 2018 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach tendencje mogą być odmienne.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać