Kontrola jakości owoców i warzyw na nowych zasadach

 Kategorie: Ogólne

7 września 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a także do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Najważniejszą zmianą dla rynku świeżych owoców i warzyw, wprowadzoną w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, jest zaostrzenie sankcji karnych, a dokładnie możliwość nakładania przez inspektów IJHARS kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej.

Kary pieniężne dotyczyć będą takich przewinień jak:

– uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów,

– wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej,

– odmowa okazania dokumentów towarzyszących danej partii owoców i warzyw lub niezamieszczanie w tych dokumentach odpowiednich informacji,

– wprowadzanie  ponownie do obrotu owoców i warzyw wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 543/2011, lub odnośnie do których nie podjęto środków wynikających z tego orzeczenia,

– zmianę sposobu zabezpieczeń, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

– nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w określonym terminie.

Jednocześnie uchylono grzywny za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej oraz za udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów.

Kary pieniężne nałożone na handlowców prowadzących obrót owocami i warzywami niespełniającymi wymagań dotyczących jakości handlowej będą wyższe niż dotychczasowe mandaty karne. Warto jednak podkreślić, że kary pieniężne są od wielu lat stosowane w odniesieniu do innych artykułów rolno-spożywczych.

Nowe przepisy dają ponadto możliwości stosowania przez inspektorów WIJHARS Imiennego okresowego upoważnienia do kontroli.

Przedmiotowa zmiana ułatwi przede wszystkim prowadzenie kontroli handlowców, których dane identyfikujące nie są znane inspektorom WIJHARS i nie są przedstawiane w miejscu sprzedaży (np. na giełdach hurtowych).

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać