Jak przygotować się do zmian klimatu?

 Kategorie: Ogólne

Instytut Ochrony Środowiska wskazuje co zrobić, by przystosować się do zmian klimatycznych. W ramach projektu Klimada 2.0 badacze z IOŚ-PIB opracowują katalog dobrych praktyk – polskich projektów, które mogą posłużyć jako przykład w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu.

Obecnie zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi przyszło nam się mierzyć. Nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać, ale możemy się do nich lepiej przygotować. A im wcześniej zostaną podjęte działania adaptacyjne, tym mniejsze będą straty wynikające z niekorzystnych zjawisk klimatycznych

Jako wzór w zakresie zagospodarowania wód opadowych IOŚ-PIB wskazuje bydgoski projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. W ramach projektu, który objął całe miasto, postawiono na to, by zatrzymywać i zagospodarowywać wody opadowe w miejscach ich powstawania. Ma to łagodzić skutki zagrożeń związanych zarówno z podtopieniami, jak i suszą. Przedstawiciele IOŚ-PIB zwracają uwagę, że tradycyjnym – nieoptymalnym – sposobem radzenia sobie z deszczówką było jak najszybsze odprowadzanie jej poza obszar zurbanizowany. Projekt ten rozpoczął się w 2013 roku i został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej. To pierwsza tak duża inicjatywa w obszarze gospodarki wód opadowych, która objęła całe miasto.

Pod względem ochrony przed porywistym wiatrem, naukowcy wskazali z kolei rozwiązanie w Kombinacie Rolnym Kietrz (woj. opolskie). Aby chronić uprawy przed wiatrem (ale i wodą), zastosowano tam ochronne pasy zadrzewień śródpolnych. Dzięki temu nie tylko udaje się zmniejszyć prędkość wiatru o 20-30 proc., ale również powstają nowe siedliska dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków. Takie rozwiązanie podnosi również lesistość oraz zagospodarowuje tereny nieużytkowane rolniczo, nadając im wartości kulturowo-krajobrazowe. Podobną ostoję dla zwierząt stanowią nowo utworzone sadzawki obsadzone drzewami i krzewami, które tak jak nasadzenia śródpolne pełnią funkcję stref buforowych.

IOŚ-PIB zwraca także uwagę na dobre praktyki w zakresie tzw. zielonych dachów – dachów pokrytych roślinnością, na przykład w formie ogrodu dostępnego dla mieszkańców. „Dachy z pokryciem roślinnym gromadzą nadmiar wody deszczowej, przyczyniają się do oczyszczania powietrza, obniżają temperaturę otoczenia i regulują tę wewnątrz budynku” – napisano w komunikacie. Doceniono ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz galerii handlowej „Tarasy Zamkowe” w Lublinie.

Więcej informacji na temat zmian klimatu i sposobów adaptacji do ich skutków można znaleźć na stronie projektu Klimada 2.0, realizowanego przez IOŚ-PIB.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać