Eksport na dużą skalę

 Kategorie: Ciekawostki

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. wyniosła 29,3 mld euro – wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To o 5,5 proc. więcej w skali roku. Najwięcej sprzedano żywca, mięsa i jego przetworów.

„W 2018 r. odnotowano rekordowy poziom przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że sektor jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki i pozostaje ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw” – czytamy w komunikacie.Wartość sprzedaży była około sześciokrotnie wyższa niż w 2014 roku, czyli akcesji Polski do UE. Z kolei import ukształtował się na poziomie 19,8 mld euro i był o 2,6 wyższy niż w 2017 r.

Dynamika wzrostu wartości eksportu była większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych do 9,6 mld euro z 8,5 mld euro w 2017 r.

Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory, stanowiąc w 2018 r. 21 proc. wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, czyli 6,3 mld euro, o 6 proc. więcej niż w 2017 r.

KOWR wskazuje, że w tej grupie asortymentowej dominującą pozycję zajmuje mięso czerwone wraz z przetworami (61 proc. udziału w wartości). Wpływy uzyskane z eksportu tych produktów w 2018 r. osiągnęły poziom 3,8 mld euro (+1 proc.). Wolumen eksportu mięsa czerwonego ukształtował się na poziomie 1,5 mln ton (+2 proc.).

„W strukturze wywozu pod względem wolumenu przeważa mięso wieprzowe – 35 proc. udziału (506 tys. ton), a mięso wołowe (z cielęciną) stanowi 27 proc. (391 tys. ton)” – napisano.
KOWR podał, że w 2018 r. przychody uzyskane z eksportu mięsa wieprzowego wyniosły 0,9 mld euro, a z eksportu mięsa wołowego 1,5 mld euro. W wartości całej grupy żywiec, mięso i jego przetwory eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) stanowił 37 proc.

W ub.r. z Polski wyeksportowano 1,3 mln ton tego mięsa (+13 proc.), uzyskując 2,4 mld euro (+18 proc.).

Z danych KOWR wynika, że ważną pozycję w strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego zajmowały ziarna zbóż i przetwory zbożowo-mączne (3,4 mld euro) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (3,4 mld euro, +13 proc.). Kolejną pozycję stanowiły produkty mleczne z 8-proc. udziałem w wartości eksportu (2,23 mld euro, +3 proc.).

Znaczący udział w przychodach z eksportu generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych (2,15 mld euro, +2 proc.), ryb i ich przetworów (2,1 mld euro, +12 proc.) oraz warzyw łącznie z przetworami (1,6 mld euro, +8 proc.) i owoców łącznie z przetworami (1,3 mld euro, podobnie jak w 2017 r.).

Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W 2018 r. dostawy produktów rolno-spożywczych do krajów UE wygenerowały 24,2 mld euro, czyli ponad 82 proc. uzyskanych z eksportu żywności.

Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy (7 mld euro) oraz Wielka Brytania (2,7 mld euro), Holandia (2 mld euro), Włochy i Francja (po 1,6 mld euro) oraz Czechy (1,5 mld euro).

Z danych KOWR wynika, że w 2018 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,2 mld euro wobec 5,1 mld euro rok wcześniej.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać