250 tys. zł premii – wkrótce nabór

 Kategorie: Dotacje

Od 30 sierpnia do 28 września w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Nabór ARiMR przeznaczony jest dla rolników, małżonków rolnika lub domowników rolnika, którzy na terenach wiejskich objętych afrykańskim pomorem świń prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

O pomoc może ubiegać się osoba, która m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Do tego okresu wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Gospodarz musi mieć ponadto przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 lub za 2019 rok.

Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż różnych produktów nie związanych z rolnictwem.

Wysokość pomocy zależy od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Wsparcie wypłacane jest w dwóch ratach. W terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – po spełnieniu warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja – beneficjent otrzymuje 80 proc. premii. Pozostałe 20 proc. zostanie wypłacone po realizacji biznesplanu.

Szacunkowe wartości inwestycji w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać