Dotacje na las

 Kategorie: Dotacje

Właściciele lasów prywatnych mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Od 2 maja do 12 czerwca wnioski będzie przyjmować ARiMR.

O pomoc mogą starać się właściciele lasów, których wiek wynosi 11-60 lat i zajmują od 0,1 ha do 20 ha.
Lasy nie mogą być objęte premią pielęgnacyjną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ani Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu. Pomoc nie dotyczy też lasów, dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty, wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca powinien mieć nadany numer identyfikacyjny. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu lub dolesienie luk powstałych w wyniku choroby drzewostanu. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego to 30-60 lat.
Pieniądze można otrzymać też na założenie „remizy” – obszaru, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie. Remiza taka powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów.

Przewidziano również pomoc na inwestycje w zakresie cięć pielęgnacyjnych wykonywanych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat, polegające na „rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych”.

Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu, a także zabezpieczenie drzewek repelentami albo osłonkami.

Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana – np. w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu wynosi ponad 8,1 zł/ha; na dolesianie luk ok. 12,5 tys. zł/ha; na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu 4,6 tys. zł/ha.

Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać